KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,2 3,1 4,1 5,9 3,7 4,6 5,0 4,3 3,8 2,6 4,1 4,4 4,3 4,4 3,5 4,2 4,3 4,1 5,0 0,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 1,1 0,7 0,8 1,4 2,5 2,0 1,5 1,6 2,1 1,8 1,6 1,9 1,7 1,9 1,3 0,8 0,7 0,5 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,2 15,5 15,8 19,9 21,6 12,0 15,3 15,9 17,4 19,1 5,5 7,5 7,1 6,7 8,3 16,2 14,9 15,3 18,7 17,9
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -6,1 -6,5 -5,8 -10,2 7,7 19,0 19,3 18,6 21,0 26,7 19,0 20,4 16,2 20,1 22,5 1,2 1,1 1,5 -4,3 13,7
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 47,6 47,3 46,9 56,1 62,9 73,3 76,4 78,8 81,7 82,9 77,8 79,0 78,0 79,9 81,4 55,9 55,8 57,3 64,2 69,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 19 260 19 757 20 222 20 325 20 586 12 238 12 655 12 863 13 033 13 438 17 833 18 680 19 228 19 630 20 305 18 658 19 216 19 612 19 714 20 124
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,0 10,3 11,3 12,8 14,4 10,3 11,2 11,6 12,6 12,3 9,1 9,9 10,7 11,9 11,5 7,1 7,1 7,7 9,2 9,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,4 11,3 14,6 22,4 18,4 19,3 18,7 18,4 20,1 22,3 19,4 17,5 16,9 18,4 21,0 12,9 14,4 15,5 18,6 15,5
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 45,4 49,1 62,4 48,3 50,5 57,5 49,7 48,9 55,1 64,8 56,2 61,1 58,0 71,8 71,9 40,9 50,4 49,8 48,3 49,8

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt