KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 9,0 8,4 8,6 8,1 15,5 254,0 241,6 247,8 205,2 305,0 265,0 253,4 263,2 205,2 305,0 45,2 33,8 35,2 30,2 31,0 45,2 33,8 35,2 30,2 31,0
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 163 144 307 330 263 8 766 9 856 9 614 7 430 7 506 8 766 9 856 9 614 7 430 7 506 944 852 1 142 1 060 526 944 852 1 142 1 060 526
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 396 457 457 512 577 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 8 213 5 868 2 668 5 571 7 839 1 129 1 068 802 560 577 1 129 1 068 802 560 577
Arkeologiske registreringer (antall) antall 56 57 52 79 48 983 1 073 904 942 188 1 013 1 103 929 968 224 103 97 110 129 48 103 97 110 129 48
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 30,0 28,0 38,0 18,0 25,0 41,8 41,6 40,4 39,1 43,7 40,3 40,4 39,5 38,9 41,8 30,7 35,7 26,0 19,0 25,0 30,7 35,7 26,0 19,0 25,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 0 1 0 0 82 38 46 22 96 82 38 46 22 96 0 0 2 4 0 0 0 2 4 0
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent) prosent 0,26 0,30 0,29 0,27 0,25 0,40 0,41 0,46 0,47 0,46 0,40 0,41 0,45 0,47 0,45 0,25 0,31 0,31 0,40 0,28 0,25 0,31 0,31 0,40 0,28

Kontakt