KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 7,0 9,0 8,4 8,6 8,1 262,0 254,0 241,6 247,8 205,2 271,8 265,0 253,4 263,2 205,2 46,6 45,2 33,8 35,2 30,2
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 195 163 144 307 330 8 876 8 766 9 856 9 614 7 430 8 876 8 766 9 856 9 614 7 430 978 944 852 1 142 1 060
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 472 396 457 457 512 6 073 8 213 5 868 2 668 5 571 6 073 8 213 5 868 2 668 5 571 1 002 1 129 1 068 802 560
Arkeologiske registreringer (antall) antall 46 56 57 52 79 1 170 983 1 073 904 942 1 214 1 013 1 103 929 968 113 103 97 110 129
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 28,0 30,0 28,0 38,0 18,0 35,6 41,8 41,6 40,4 39,1 34,9 40,3 40,4 39,5 38,9 30,7 30,7 35,7 26,0 19,0
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 0 0 1 0 78 82 38 46 22 78 82 38 46 22 0 0 0 2 4
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner (prosent) prosent 277,90 277,30 314,80 250,00 275,50 373,50 341,60 335,80 349,50 367,80 .. .. .. .. .. 364,40 364,10 406,70 382,70 504,20

Kontakt