KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 6,8 7,0 7,2 7,1 7,1 8,2 8,1 8,4 8,1 8,1 5,4 5,3 5,5 5,3 5,1 7,1 7,1 7,4 7,1 7,2 7,1 7,1 7,4 7,1 7,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 72 72 74 58 50 46 44 45 42 39 40 38 39 36 34 55 48 60 53 40 55 48 60 53 40
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 1,30 1,22 1,21 1,29 1,29 0,96 0,98 0,98 0,98 1,15 0,91 0,93 0,93 0,92 1,06 1,28 1,26 1,18 1,34 0,64 1,28 1,26 1,18 1,34 0,64
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 99 130 132 94 104 106 102 105 105 95 107 103 105 106 95 105 119 132 104 174 105 119 132 104 174
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 494 551 588 566 519 513 518 553 567 445 516 523 554 529 492 525 545 612 552 866 525 545 612 552 866
Herav utgifter til renhold (kr) kr 166 177 173 158 156 134 151 164 163 130 135 151 163 162 132 164 167 177 153 250 164 167 177 153 250
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 87 96 120 118 74 93 98 112 110 69 96 102 115 111 65 100 105 136 118 159 100 105 136 118 159
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt