KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,1 6,8 7,0 7,2 7,1 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 7,4 7,1 7,1 7,4 7,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 72 72 72 74 58 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 60 55 48 60 53
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 1,17 1,30 1,22 1,21 1,29 0,99 0,96 0,98 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 1,25 1,28 1,26 1,18 1,34
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 162 99 130 132 94 98 106 102 105 105 100 107 103 105 106 134 105 119 132 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 517 494 551 588 566 484 513 518 553 567 492 516 523 554 529 519 525 545 612 552
Herav utgifter til renhold (kr) kr 188 166 177 173 158 123 134 151 164 163 124 135 151 163 162 172 164 167 177 153
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 84 87 96 120 118 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 99 100 105 136 118
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt