KOSTRA nøkkeltall

Nordland fylkeskommune

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 241 906 242 866 243 335 243 385 242 473 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 4 664 301 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 5 357 792 481 994 484 647 485 999 485 535 483 659
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 10,1 9,6 9,4 9,0 8,8 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,4 10,2 10,4 10,1 9,6 9,4 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,5 9,2 9,4 9,2 9,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,8 8,6 8,8 8,6 8,9
Netto innflytting (antall)1 antall 92 862 440 90 -787 24 875 23 675 20 245 15 889 18 435 29 802 26 076 21 349 18 103 25 327 476 1 963 926 29 -2 056
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,4 10,1 10,0 9,9 9,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,2 10,0 9,9 9,9 9,8
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,8 66,3 65,4 64,6 63,9 63,9 63,4 62,7 62,2 61,6 64,4 63,9 63,2 62,7 62,1 67,4 66,9 65,9 65,5 64,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,8 1,6 1,2 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,3 1,4 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,1 9,7 10,2 10,4 10,5 13,9 14,5 30,0 15,5 16,0 16,3 16,8 34,6 17,8 18,3 10,3 10,9 22,9 11,7 11,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,70 1,63 1,54 1,50 1,80 1,70 .. .. .. 1,70 1,70 .. .. .. 1,80 1,70 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt