KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nordland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Nord-Norge Nord-Norge
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Innbyggere (antall) antall 242 866 243 335 243 385 242 473 240 345 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 484 647 485 999 486 452 484 547 482 513 484 647 485 999 486 452 484 547 482 513
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,6 9,4 9,0 8,8 8,3 10,6 10,2 9,9 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 10,2 9,8 10,1 9,6 9,4 9,2 8,7 10,1 9,6 9,4 9,2 8,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,2 9,4 9,2 9,4 9,2 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 7,5 8,6 8,8 8,6 8,9 8,7 8,6 8,8 8,6 8,9 8,7
Netto innflytting (antall)1 antall 862 440 90 -787 -664 23 675 20 245 15 889 18 435 13 135 26 076 21 349 18 103 25 327 11 327 1 963 926 29 -2 056 -2 018 1 963 926 29 -2 056 -2 018
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,1 10,0 9,9 9,9 9,8 10,8 10,7 10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,5 10,4 10,4 10,0 9,9 9,8 9,8 9,7 10,0 9,9 9,8 9,8 9,7
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,3 65,4 64,6 63,9 63,1 63,4 62,7 62,0 61,5 60,7 63,9 63,2 62,5 62,0 61,2 66,9 65,9 65,3 64,6 63,5 66,9 65,9 65,3 64,6 63,5
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,6 1,2 1,3 1,3 1,9 2,0 1,6 1,5 1,4 2,4 2,0 1,6 1,6 1,5 2,7 1,6 1,3 1,4 1,3 2,0 1,6 1,3 1,4 1,3 2,0
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 9,7 10,2 10,4 10,5 10,6 14,5 15,0 15,4 15,9 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,5 10,9 11,4 11,7 11,8 11,8 10,9 11,4 11,7 11,8 11,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,63 1,54 1,50 1,41 1,70 .. .. .. .. 1,70 .. .. .. .. 1,70 .. .. .. .. 1,70 .. .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt