4389_1800
4389_1800
kostra
2021-05-18T22:36:00.000Z
no
kostra Nordland

KOSTRA nøkkeltall

Nordland

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: