KOSTRA nøkkeltall

Nord-Odal - 0418 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Odal Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 1 2 2 169 115 141 111 96 85 89 86 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 66 92 77 82
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 50 50 17 15 23 23 29 23 24 35 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 18 12 8 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 69 107 72 86 6 671 5 846 5 395 4 685 4 990 4 253 4 540 3 817 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 4 473 3 884 4 230 3 925
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 87 66 15 .. 3 092 2 665 2 174 .. 2 544 2 392 1 584 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 408 2 705 1 096
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 7 7 4 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 8 12 4 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 26 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 13 13 15 19 25 18 18 18 28 20 22 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 14 18 16 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 1 .. 4 .. 64 96 42 .. 7 62 41 .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 26 5 13
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 70 118 184 143 68 80 83 109 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 0 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. .. .. 94 92 99 .. 73 97 96 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 99 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 48 39 49 .. 49 49 48 .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 50 50 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 75 110 89 99 90 93 94 96 83 93 73 76 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 77 95 91 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall -5 18 .. .. 2 051 2 206 0 .. 1 205 1 034 0 .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 808 993 0 ..

Kontakt