KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,9 3,8 2,1 -1,6 2,6 4,1 3,8 1,6 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 3,6 3,2 2,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,4 3,7 2,7 1,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,6 2,5 1,3 0,2 1,7 2,4 2,0 1,0 1,5 1,7 1,5 1,1 1,4 1,7 1,4 1,3 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,3 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 31,4 33,4 36,7 33,2 18,4 20,9 21,2 21,6 15,4 15,6 16,4 17,2 16,5 18,6 20,3 21,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 21,5 23,0 24,9 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,5 37,8 31,0 38,3 44,3 50,6 51,9 55,1 45,9 49,1 50,1 51,7 45,0 49,9 48,0 52,6 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 21,4 28,3 28,7 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 75,9 94,3 88,0 89,0 108,3 111,3 114,1 120,2 101,2 102,1 103,2 106,2 103,3 103,5 105,0 111,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 85,3 88,0 93,1 99,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 60 873 55 528 56 684 58 545 48 134 50 236 51 409 53 000 51 809 53 962 55 170 56 830 54 133 56 262 58 083 59 590 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 366 52 589 54 229 55 802
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,2 8,1 10,2 10,5 6,0 7,9 9,1 10,1 4,4 5,5 6,4 7,4 6,4 7,2 8,0 9,3 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,4 8,0 10,1 10,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,2 30,2 14,2 9,0 16,0 20,2 18,8 16,3 13,6 15,3 13,4 13,3 13,7 13,9 13,5 16,5 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,0 13,5 13,5 17,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 32,7 26,3 44,3 8,9 26,0 27,6 23,9 23,4 20,3 21,5 24,1 21,6 27,9 23,1 26,6 23,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,3 14,0 13,8 23,7

Kontakt