KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 9 5 5 1 169 115 141 111 80 223 238 197 218 224 223 238 197 218 224 87 88 96 80 27 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 124 107 121 111 97
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 11 .. .. 75 17 15 23 23 25 25 19 18 25 31 25 19 18 25 31 26 11 10 15 32 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 136 150 159 139 99 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 3 530 3 186 3 019 3 104 1 045 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 447 5 262 4 780 5 152 4 585
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 122 141 54 42 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 2 120 1 786 878 1 008 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 632 3 093 1 558 1 451
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 14 12 16 .. 18 15 19 20 .. 14 15 17 18 .. 14 15 17 18 .. 18 18 23 13 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 32 24 .. .. 32 35 34 46 .. 35 29 35 39 .. 35 29 35 39 .. 33 36 39 26 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 33 29 28 32
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 2 17 5 4 6 19 25 18 18 16 20 20 19 19 20 20 20 19 19 20 15 14 12 15 14 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. 0 .. 64 96 42 6 .. 80 80 95 77 .. 80 80 95 77 .. 37 45 13 2 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 70 118 184 143 12 202 196 287 252 244 202 196 287 252 244 44 47 34 35 5 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 .. 5 .. .. 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 94 92 99 91 .. 96 98 97 93 .. 96 98 97 93 .. 94 96 95 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 48 39 49 49 .. 49 50 49 49 .. 49 50 49 49 .. 46 50 50 46 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 90 93 95 96 87 85 86 94 85 85 85 86 94 85 85 75 68 -26 76 64 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 12 28 .. .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 755 642 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt