KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2020.

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 100 100 95 100 99 98 95 98 98 96 98 95 98 98 96 99 92 96 99 99 96 96 97 98 98 96 96 97 98 98 97 97 98 98 99
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr : 4 107 4 183 4 183 4 247 : 2 738 2 721 2 982 3 109 : 2 966 3 040 3 110 3 278 : 2 966 3 040 3 110 3 278 : 2 985 3 074 3 229 3 363 : 3 349 3 429 3 568 3 749 : 3 345 3 425 3 564 3 744 : 3 792 3 831 3 974 4 197
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,26 0,72 0,83 0,68 0,62 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,67 0,68 0,50 0,46 0,61 0,71 0,85
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,7 98,7 99,4 98,3 99,2 98,9 98,9 99,5 99,9 100,0 95,6 98,0 99,7
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 29,0 30,5 27,4 34,5 34,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,4 29,9 30,1 30,9 30,3 29,7 30,7 36,7 35,0 35,7 37,9 38,8

Kontakt