KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 52,3 49,9 47,5 56,6 40,3 44,9 47,2 43,4 46,1 44,4 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 49,4 56,5 48,5 48,3 53,0 57,2 53,8 59,3 61,3 62,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 43,9 47,4 43,4 44,3 42,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 145,7 189,2 176,8 174,5 179,6 118,0 127,0 135,0 136,6 132,5 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 152,5 151,5 147,3 152,7 148,7 147,0 150,2 155,0 160,4 176,0 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 136,1 136,1 139,2 148,9 154,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,8 3,5 3,9 3,8 5,6 3,7 3,7 3,9 3,5 3,6 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 3,6 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 5,0 5,0 4,6 5,1 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 5,3 6,0 6,0 5,4 5,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,0 5,8 5,4 6,1 4,9 8,2 7,7 7,8 7,9 8,2 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 8,2 8,3 8,6 8,6 8,4 9,5 9,2 9,0 8,8 9,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 7,5 7,4 6,9 6,9 6,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 64,3 68,9 83,9 72,9 62,5 70,1 71,4 73,6 73,3 72,4 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 66,2 70,9 68,9 69,4 73,6 66,1 67,3 69,1 69,6 71,1 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,9 71,5 72,8 73,6 74,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 72,1 68,9 72,3 75,7 61,4 72,4 71,1 69,9 70,4 65,6 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 66,8 67,2 65,5 66,9 67,5 66,3 64,8 67,5 66,7 67,4 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 70,9 66,0 67,1 68,7 65,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,3 14,0 13,7 13,2 12,3 17,3 17,2 17,1 17,2 15,8 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 15,5 15,4 15,1 15,3 14,8 14,1 14,0 14,0 13,9 12,4 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 15,3 15,3 14,9 15,2 14,9
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,5 38,7 39,6 40,4 40,8 40,7 41,0 41,5 41,8 41,4 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 40,1 40,8 40,8 41,0 41,3 39,7 40,2 40,0 40,7 40,8 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 40,3 41,0 41,2 41,5 41,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 21,7 21,8 21,8 21,1 21,6 26,2 25,9 25,6 25,3 23,5 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,2 23,8 23,4 23,2 23,1 24,5 23,9 23,4 23,2 22,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 23,6 22,9 22,3 22,1 21,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 130 805,6 130 459,1 135 197,1 138 609,4 150 299,5 98 905,6 101 301,4 104 229,0 108 006,5 120 807,0 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 110 507,9 113 171,6 116 553,2 121 676,9 129 236,8 122 679,1 125 804,3 129 113,1 134 182,6 155 262,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 114 143,6 115 609,3 119 657,4 124 934,2 130 381,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt