KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,3 9,2 9,7 9,8 9,8 8,3 8,5 8,7 8,7 8,1 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 9,0 9,8 9,3 9,5 10,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 600 481 546 662 563 204 216 229 260 290 229 207 285 283 305 229 207 285 283 305 269 459 128 237 461 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,42 6,07 6,80 6,96 6,98 4,55 4,61 4,67 4,65 4,74 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 7,10 6,53 6,92 6,63 9,01 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 5,30 5,35 5,50 5,67 5,63
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 46 49 54 136 33 89 97 99 77 88 60 71 77 79 83 60 71 77 79 83 61 72 73 75 62 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 51 51 57 58 68
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 507 600 510 434 651 478 520 557 577 585 470 478 482 528 569 470 478 482 528 569 487 573 546 602 529 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 426 434 429 435 453
Herav utgifter til renhold (kr) kr 157 178 155 156 156 152 156 158 170 175 138 146 149 157 169 138 146 149 157 169 164 187 164 176 133 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 192 194 186 186 180
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 127 155 131 152 140 106 112 113 126 144 105 111 114 131 134 105 111 114 131 134 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 133
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt