KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 653 3 181 1 427 1 664 887 959 1 013 1 082 1 156 1 244 1 280 1 402 1 304 1 460 1 434 1 522 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 198 1 471 1 443 1 588
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 388 2 898 1 141 1 371 724 798 858 837 910 952 968 1 079 1 078 1 195 1 163 1 227 831 897 929 993 804 861 897 950 930 1 133 1 122 1 240
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 265 283 286 293 163 161 154 245 246 292 311 324 227 265 271 295 211 222 224 248 198 207 209 230 268 338 321 348
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 250 2 329 1 163 1 384 659 712 739 785 852 919 934 1 019 1 034 1 155 1 116 1 215 762 807 822 889 740 778 794 849 807 886 863 955
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 11 15 10 10 23 8 -5 71 59 80 90 83 83 113 100 110 60 60 57 71 60 59 56 69 25 39 39 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 239 2 314 1 153 1 375 636 703 744 714 794 838 844 936 951 1 042 1 016 1 105 702 747 765 818 680 718 738 780 781 847 824 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,64 0,64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,75 0,76 0,73 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,45 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,38 0,39 0,36 0,38
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,19 0,19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 5 8 2 148 146 164 182 231 273 291 321 110 107 135 135 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 177 131 145 157
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 34 22 37 36 941 653 562 521 1 762 1 292 1 167 1 127 608 563 438 461 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 777 776 555 689

Kontakt