KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 5 741 5 723 5 728 5 742 299 281 301 645 303 481 304 392 427 467 428 873 429 843 433 115 169 812 170 705 170 512 170 131 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 188 953 189 479 189 870 189 545
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,4 9,6 6,1 7,8 11,6 11,3 10,9 10,3 10,1 9,9 9,6 9,0 10,2 10,3 9,8 9,2 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 9,0 9,0 8,3 8,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,8 10,7 10,1 9,6 6,9 6,8 6,9 7,2 9,5 9,3 9,5 9,5 8,6 8,7 8,8 8,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 10,2 10,1 10,2 10,2
Netto innflytting (antall)1 antall 19 -12 28 24 1 704 1 001 611 -47 1 271 1 149 922 -19 253 619 -364 -542 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 348 726 746 57
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,0 11,0 11,1 10,8 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 10,2 10,2 10,1 10,3 10,2 10,1 10,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 11,4 11,3 11,2 11,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 66,0 64,2 68,2 66,3 62,7 61,4 66,6 60,3 65,3 64,8 64,5 63,4 64,9 64,8 64,4 63,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 65,6 64,8 64,6 63,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,3 1,7 1,2 1,6 2,2 2,1 1,6 1,5 1,9 1,8 1,4 1,4 1,7 1,6 1,3 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,3 1,2 1,0 1,2
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,9 7,6 8,1 8,0 11,4 11,9 .. .. 10,1 10,6 .. .. 10,3 10,8 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 9,9 10,5 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,68 1,54 1,49 1,80 1,77 1,70 1,62 1,80 1,74 1,65 1,59 1,80 1,74 1,65 1,58 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,70 1,68 1,54 1,49
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt