KOSTRA nøkkeltall

Nord-Fron - 0516 (Oppland)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Fron Kostragruppe 08 Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 683 4 269 4 177 3 890 6 291 6 770 7 368 8 077 6 633 7 004 8 287 8 523 7 576 7 676 8 625 9 608 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 017 7 596 9 202 10 246
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 4,0 4,6 4,4 4,6 4,8 5,0 4,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,7 5,5 5,6 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,9 5,4 5,3 5,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 5,1 5,0 4,9 4,8 5,0 5,0 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 5,2 5,8 5,7 5,5 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,7 5,4 5,5 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 46 397 42 537 48 311 48 413 39 882 40 852 41 231 45 289 43 756 44 144 49 062 51 291 46 958 46 475 48 442 51 708 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 44 853 48 579 53 848 67 627
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 27 953 16 558 24 167 14 250 33 289 31 547 31 246 32 660 29 358 31 526 34 716 38 368 28 289 28 148 29 782 34 933 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 36 333 38 870 37 544 35 356
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 273 818 262 000 217 500 305 429 374 908 383 632 386 613 411 444 371 119 382 371 410 422 417 542 292 781 321 287 380 904 396 327 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 376 357 406 182 468 015 580 611
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,3 18,2 16,4 17,8 22,4 22,2 21,8 21,7 21,1 21,2 20,8 18,6 21,4 21,3 21,5 19,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 19,2 18,2 18,5 16,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 90 79 100 85 85 91 91 77 82 85 85 71 72 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 78 82 79 86

Kontakt