KOSTRA nøkkeltall

Nord-Aurdal - 0542 (Oppland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nord-Aurdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 828 3 025 3 280 3 487 3 592 108 259 109 916 114 601 125 030 170 679 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815 69 428 67 213 69 327 74 379 78 815
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,1 3,3 3,6 3,8 3,8 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 .. 4,6 4,5 4,7 5,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 920 923 923 918 941 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 .. 14 963 14 877 14 877 14 758 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 195 191 182 178 177 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 .. 4 628 4 509 4 430 4 330 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 33 677 33 280 32 998 33 036 32 753 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 .. 994 707 992 953 995 153 1 002 155 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 291 981 294 628 294 628 294 585 294 201 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 .. 6 491 126 6 494 884 6 494 884 6 498 080 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 23,6 1,3 96,1 12,0 2,0 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 1 505,7 553,1 327,0 516,1 286,1 1 505,7 553,1 327,0 516,1 286,1 1 505,7 553,1 327,0 516,1 286,1
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 1,6 1,3 1,1 0,0 2,0 448,8 581,8 434,6 326,7 537,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8 647,7 216,8 83,3 116,2 87,8
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 22,0 0,0 95,0 12,0 0,0 986,2 574,5 742,9 722,0 447,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 858,0 336,3 243,7 399,9 198,3 858,0 336,3 243,7 399,9 198,3 858,0 336,3 243,7 399,9 198,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 92 79 154 111 200 2 685 3 201 4 299 4 899 8 125 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233 2 897 2 511 2 681 2 400 2 233
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 62 20 33 32 62 1 827 1 823 1 554 1 560 2 008 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 762 652 589 597 621 762 652 589 597 621 762 652 589 597 621

Kontakt