KOSTRA nøkkeltall

Nome - 3816 (Vestfold og Telemark)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . . 100 88 98 94 99 99 96 97 98 98 98 96 97 98 98 98 . . . . 100
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr . . . . 4 035 4 062 4 123 4 187 4 654 3 852 3 349 3 429 3 568 3 749 3 881 3 345 3 425 3 564 3 744 3 876 . . . . 3 645
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . . 0,24 .. .. .. .. .. 0,69 0,66 0,66 0,67 0,70 0,70 0,67 0,67 0,68 0,71 . . . . 0,92
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent . . . . 100,0 .. .. .. .. .. 99,0 98,7 98,7 99,4 99,1 99,2 98,9 98,9 99,5 99,3 . . . . 99,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent . . . . 39,7 .. .. .. .. .. 30,4 29,4 29,4 29,9 29,8 30,9 30,3 29,7 30,7 30,5 . . . . 34,5

Kontakt