KOSTRA nøkkeltall

Nome - 3816 (Vestfold og Telemark)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 96 137 133 144 159 100 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 107
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,53 0,98 0,92 0,99 0,99 0,64 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,55
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 100,0 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 117 526 160 172 170 153 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 . . . . 145
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 90 96 91 89 83 87 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 87
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 10 3 8 7 14 9 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 0 1 1 1 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 . . . . 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 98 98 97 94 96 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 . . . . 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 2 0 8 4 1 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 2

Kontakt