KOSTRA nøkkeltall

Nome - 3816 (Vestfold og Telemark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nome Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 7,4 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 . . . . 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . . 339 242 279 296 409 274 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 . . . . 184
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . . 5,97 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 . . . . 4,63
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . . 42 92 89 88 78 89 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 . . . . 131
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . . 545 534 537 564 627 532 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 . . . . 583
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . . 174 160 168 173 184 164 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 . . . . 171
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . . 96 137 133 144 159 100 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 107
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt