KOSTRA nøkkeltall

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nedre Eiker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 3 4 5 4 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 121 96 135 127 100
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 14 25 33 14 67 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 14 16 21 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 301 321 263 275 267 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 598 5 342 5 253 5 202 4 990
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 276 201 97 55 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 294 3 241 2 079 1 549
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 12 22 20 22 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 86 85 72 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 32 29 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 10 5 19 18 18 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 15 17 16 19 20
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 9 .. 0 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 153 239 104 79
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 23 16 22 7 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 80 100 100 .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 93 98 98 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 .. .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 47 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 .. 100 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 92 92 94 95 92
Netto endring i antall boliger (antall) antall 103 218 .. .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 133 1 638 0 .. ..

Kontakt