KOSTRA nøkkeltall

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nedre Eiker Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 839 847 901 1 023 982 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 073 1 109 1 152 1 238 1 229
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 667 655 713 845 782 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 844 862 894 964 932
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 172 192 188 178 200 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 228 247 258 274 296
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 645 634 688 769 787 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 774 780 818 883 892
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 47 55 58 54 61 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 43 47 59 61 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 598 578 630 715 726 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 731 734 760 823 834
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 0,70 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 0,25 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31
Antall bygningsbranner (antall) antall 17 11 20 17 13 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 173 200 212 208 176
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 47 46 39 29 22 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 046 858 673 603 455

Kontakt