KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 132 . 107 132 . 108 109 113 114 138 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 120 125 126 126 147
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,88 . 0,89 0,83 . 0,76 0,74 0,71 0,76 0,93 0,83 0,86 0,82 0,87 0,81 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,80 0,80 0,79 0,80 0,75
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 . 95,5 92,8 . 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 97,6 97,4 97,2 97,1 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 99,1 99,1 98,9 97,9 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 122 . 121 130 . 137 141 254 141 126 145 160 161 156 153 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 145 244 169 155 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 87 . 100 94 . 87 88 92 87 90 84 83 85 85 84 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 93 96 93 88 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 . 5 6 3 6 1 9 10 9 8 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 6 4 6 11 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 13 . 0 6 . 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 . 0 0 . 6 5 3 6 8 3 4 4 4 6 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 87 . 100 94 . 96 96 97 97 98 94 95 95 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 97 99 98 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 35 . 0 17 . 6 5 4 4 5 9 7 6 6 7 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 1 1 2 2

Kontakt