KOSTRA nøkkeltall

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Naustdal Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 655 13 271 9 300 9 622 11 381 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 529 6 109 6 627 7 617 7 830
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,4 3,9 3,4 3,9 3,0 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,2 4,3 4,6 4,2 3,5 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 6,2 6,0 5,8 5,2 5,2 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 35 313 55 125 17 182 27 625 26 745 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 45 830 49 272 45 681 51 560 58 431
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 42 263 43 610 49 075 49 531 58 485 25 400 24 690 27 441 35 346 35 150 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 30 204 36 335 39 734 46 812 45 068
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 274 733 617 600 652 125 558 182 708 667 360 589 349 630 325 817 359 051 402 321 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 394 646 420 918 402 074 447 834 456 656
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,3 16,0 16,5 28,0 18,3 22,8 22,8 23,2 21,4 26,9 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 18,6 19,7 18,8 18,4 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 75 59 74 78 81 83 78 79 81 88 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 89 88 87 87 89

Kontakt