KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1806 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . . . 50 .. .. .. .. 49 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . . . 37 .. .. .. .. 15 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . .. .. .. .. .. 80 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . . . 40 .. .. .. .. 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . . . 7 .. .. .. .. 111 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . . . 264 .. .. .. .. 9 815 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . . . 13 .. .. .. .. 38 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . . . 9 .. .. .. .. 18 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . . . 100 .. .. .. .. 93 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . . . 7 .. .. .. .. 202 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . . . 170 .. .. .. .. 4 228 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . . . 60 100 89 89 88 92 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . . . 0 .. .. .. .. 144 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22

Kontakt