KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1806 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 2 045 . . . . 1 299 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 252 . . . . 1 032 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 793 . . . . 268 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 239 280 287 331 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 251 . . . . 852 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 987 1 022 1 133 1 180 1 133
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 291 . . . . 60 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 67 94 84 106 83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 960 . . . . 792 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 921 928 1 048 1 074 1 050
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 1,25 . . . . .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,37 . . . . .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,88 . . . . .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 13 . . . . .. 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 111 173 197 183 132
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 62 . . . . .. 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 803 659 549 691 689

Kontakt