KOSTRA nøkkeltall

Narvik - 1806 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Narvik Kostragruppe 09 Landet uten Oslo Landet Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 8 507 9 465 . . . 7 698 8 176 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,0 6,3 . . . 4,6 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 6,7 6,8 . . . 4,8 4,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 4,3 .. . . . 3,6 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 47 456 59 257 . . . 51 269 60 924 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 55 051 68 176 . . . 44 352 50 349 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 420 380 403 959 . . . 428 598 428 827 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 19,2 16,5 . . . 19,7 17,8 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 94 88 . . . 88 92 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 81 77 76 83 80
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 7 698 8 591 . . . 7 081 7 535 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 4,4 . . . .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,7

Kontakt