KOSTRA nøkkeltall

Nannestad - 0238 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nannestad Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 14 10 7 8 164 161 130 144 169 115 141 111 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 145 133 114 126
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 17 .. 33 62 22 16 18 31 17 15 23 23 24 19 19 26 24 19 19 26 24 28 19 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 219 257 177 204 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 6 888 6 945 6 546 6 760
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 200 141 61 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 754 3 541 3 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 17 16 14 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 21 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 44 20 17 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 40 42 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 7 11 7 14 19 16 17 16 19 25 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 22 19 19 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 6 4 2 .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 107 54 111
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 70 118 184 143 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 6 21 .. 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 95 94 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 35 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 .. 98 99 96 92 90 93 94 96 84 86 86 81 84 86 86 81 99 98 96 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall 145 175 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 560 4 232 0 ..

Kontakt