KOSTRA nøkkeltall

Nannestad - 0238 (Akershus)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Nannestad Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 2 082 2 105 2 360 2 765 2 659 52 643 49 283 49 898 55 837 53 716 41 843 44 131 46 084 49 951 38 694 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 34 851 33 536 36 585 37 929 38 965
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,8 4,9 5,4 6,6 6,4 3,9 3,7 3,8 4,2 .. 4,2 4,4 4,6 5,1 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,6 4,4 4,8 5,0 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 436 434 434 418 417 13 607 13 486 13 127 13 174 .. 9 942 9 926 9 926 9 825 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 7 656 7 624 7 624 7 564 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 141 138 138 137 128 4 170 4 066 3 847 3 840 .. 2 938 2 911 2 889 2 845 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 135 2 082 2 023 1 980 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 47 829 47 770 47 602 47 785 47 696 1 239 923 1 231 002 1 187 111 1 197 887 .. 729 696 731 868 730 233 729 423 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 761 834 753 878 745 660 745 281 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 232 194 233 026 233 026 232 791 232 682 4 516 904 4 429 650 4 429 650 4 560 109 .. 3 069 280 3 071 916 3 071 916 3 051 552 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 3 024 128 2 998 524 2 998 524 3 011 618 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 128,7 10,7 63,4 371,0 155,9 1 027,9 1 509,0 613,5 830,7 715,1 1 105,2 566,6 440,1 264,8 169,9 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 735,3 1 904,2 792,2 5 830,6 749,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 7,5 10,2 9,8 0,0 4,5 780,0 1 206,6 525,0 289,3 491,9 784,9 471,7 282,8 222,0 140,9 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 314,3 1 084,5 541,4 591,3 409,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 121,2 0,5 53,6 371,0 151,4 247,9 302,4 88,5 541,4 223,2 320,3 94,9 157,3 42,8 29,0 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 421,0 819,7 250,8 5 239,3 339,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 15 0 30 1 59 1 553 2 073 1 231 1 539 1 015 1 165 1 286 1 638 1 483 805 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 603 433 329 799 502
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 14 10 15 17 13 501 541 635 476 454 445 545 443 474 361 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 259 268 356 237 220

Kontakt