KOSTRA nøkkeltall

Namsskogan - 5044 (Trøndelag - Trööndelage)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsskogan Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent . 100 0 100 105 96 96 93 98 99 100 99 100 94 93 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 . 97 97 97 100 . 97 97 97 100
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . 3 898 4 835 4 238 5 051 3 871 3 890 4 137 4 130 4 344 2 441 2 562 2 806 3 817 3 771 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 . 3 949 4 140 4 505 4 589 . 3 949 4 140 4 505 4 589
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . .. .. 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,65 0,63 0,62 0,60 0,61 0,69 0,66 . 0,51 0,60 0,54 0,54 . 0,51 0,60 0,54 0,54
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . .. .. .. 58,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 55,9 57,7 60,9 35,3 40,6 62,4 . 71,3 76,1 45,2 43,0 . 71,3 76,1 45,2 43,0

Kontakt