KOSTRA nøkkeltall

Namsskogan - 5044 (Trøndelag - Trööndelage)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsskogan Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 102 100 81 74 121 137 149 99 157 141 138 119 107 138 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 0,91 0,85 0,70 0,65 0,87 0,97 0,99 0,67 0,92 0,51 0,52 0,42 0,73 0,88 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . 0,67 0,70 0,53 0,62 . 0,67 0,70 0,53 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 99,5 99,4 99,6 99,2 97,2 97,4 97,8 96,8 96,8 92,7 91,8 89,5 97,9 97,5 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 187 168 155 140 195 198 184 148 184 186 165 144 191 196 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . 156 153 141 149 . 156 153 141 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 100 100 100 100 88 89 94 90 91 75 74 73 94 95 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . 74 76 77 75 . 74 76 77 75
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 4 4 2 6 5 23 22 25 2 2 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . 22 20 18 19 . 22 20 18 19
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . 1 1 0 1 . 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 0 0 6 5 0 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . 4 3 4 5 . 4 3 4 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 100 100 100 100 97 97 96 98 97 94 94 93 96 96 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . 93 95 96 96 . 93 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . 0 0 0 0 6 6 9 3 3 0 1 0 8 7 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . 3 2 1 2 . 3 2 1 2

Kontakt