KOSTRA nøkkeltall

Namsskogan - 5044 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsskogan Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 8,4 9,4 9,4 9,7 10,1 10,2 9,6 10,0 10,7 8,8 8,9 8,9 10,2 10,9 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . 9,7 9,6 9,7 9,8 . 9,7 9,6 9,7 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 1 068 1 460 1 092 1 215 351 329 362 492 492 333 355 410 332 408 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . 318 319 319 386 . 318 319 319 386
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 14,79 15,28 15,23 15,75 9,76 9,88 9,86 9,07 8,33 3,45 3,71 3,70 10,28 10,21 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . 4,96 4,86 5,12 5,19 . 4,96 4,86 5,12 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 68 59 38 46 70 75 84 72 84 203 212 215 81 103 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . 105 100 106 113 . 105 100 106 113
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 425 411 368 363 533 567 589 542 685 797 771 715 574 660 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . 592 623 568 621 . 592 623 568 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 179 172 86 73 162 161 168 163 205 148 137 141 176 190 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . 184 194 185 189 . 184 194 185 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 102 100 81 74 121 137 149 99 157 141 138 119 107 138 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt