KOSTRA nøkkeltall

Namsskogan - 5044 (Trøndelag - Trööndelage)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsskogan Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . 56 55 55 55 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 12 902 13 029 13 060 1 857 1 908 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 . 11 153 11 052 10 873 10 631 . 11 153 11 052 10 873 10 631
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . 64 65 65 67 39 39 39 34 33 19 19 19 41 43 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 . 24 24 23 22 . 24 24 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . 75 76 76 76 48 47 50 52 55 16 15 16 53 57 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 . 55 55 54 54 . 55 55 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . 6 752 0 1 213 134 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 1 793 1 391 652 3 493 1 958 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 . 1 803 1 587 1 464 1 046 . 1 803 1 587 1 464 1 046
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . 3 145 1 927 19 655 14 327 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 14 031 14 886 15 629 7 945 7 814 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 . 11 570 12 959 13 598 14 254 . 11 570 12 959 13 598 14 254
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . 0 0 0 100 34 31 18 15 17 61 53 61 23 20 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 . 27 25 23 21 . 27 25 23 21
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . 0 0 0 0 11 8 5 3 8 874 812 968 24 27 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 . 244 265 261 250 . 244 265 261 250
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . : : : : 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 0,8 0,8 0,7 2,3 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 . 1,7 1,8 1,7 1,7 . 1,7 1,8 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . 6,9 : 4,7 4,9 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 25,0 22,9 21,6 8,3 7,5 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 . 15,0 13,2 14,3 14,3 . 15,0 13,2 14,3 14,3

Kontakt