KOSTRA nøkkeltall

Namsskogan - 5044 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsskogan Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . 13 119 15 626 19 930 21 962 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 7 929 8 889 8 219 10 215 13 487 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . 8 703 8 457 7 937 8 386 . 8 703 8 457 7 937 8 386
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . 5,7 7,6 8,3 : 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,7 4,7 4,4 6,8 5,8 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . 3,8 4,0 4,3 4,2 . 3,8 4,0 4,3 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . 8,2 7,6 7,6 : 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 5,4 5,2 4,8 6,9 6,3 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . 4,2 4,4 4,7 4,6 . 4,2 4,4 4,7 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . 4,6 5,1 6,5 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,5 3,5 3,4 5,7 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . 3,7 3,7 3,8 .. . 3,7 3,7 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . 46 700 39 000 30 950 76 143 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 55 813 60 619 66 507 75 123 94 484 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . 49 206 51 941 50 798 56 748 . 49 206 51 941 50 798 56 748
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . 0 0 0 0 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 38 028 39 957 44 673 29 187 28 660 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . 43 495 41 831 44 135 47 128 . 43 495 41 831 44 135 47 128
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . 385 200 598 000 677 400 1 006 333 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 408 532 426 272 414 637 419 598 422 614 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . 456 215 444 611 414 389 435 591 . 456 215 444 611 414 389 435 591
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . 11,1 10,6 9,5 8,8 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 17,9 17,2 16,6 13,1 12,2 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . 18,1 18,0 19,1 17,3 . 18,1 18,0 19,1 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . 50 22 50 100 76 79 82 90 89 93 93 94 81 85 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . 89 85 86 85 . 89 85 86 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . 11 917 14 258 18 292 19 639 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 067 7 904 7 283 9 368 12 370 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . 7 845 7 611 7 137 7 523 . 7 845 7 611 7 137 7 523
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . .. .. .. 5,8 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 5,1 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . .. .. .. 3,5 . .. .. .. 3,5

Kontakt