KOSTRA nøkkeltall

Namsos - Nåavmesjenjaelmie - 5007 (Trøndelag - Trööndelage)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namsos Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 127 144 113 126 144 113 157 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,69 0,75 0,66 0,71 0,75 0,66 0,84 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . 0,67 0,70 0,53 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 94,2 91,9 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . 95,4 96,7 96,6 95,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 168 206 147 147 169 162 172 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 . 156 153 141 149
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 71 69 89 87 87 83 80 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 . 74 76 77 75
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 27 26 5 7 9 15 16 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 . 22 20 18 19
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . 1 1 0 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 1 4 4 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 . 4 3 4 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 94 94 97 96 97 95 95 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 . 93 95 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 . 3 2 1 2

Kontakt