KOSTRA nøkkeltall

Namdalseid - 5040 (Trøndelag)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Namdalseid Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 11,5 10,7 8,9 9,0 9,1 9,3 9,3 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 . . . 9,7 9,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 737 777 206 242 279 296 409 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 . . . 318 319
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 8,82 8,94 8,05 8,14 8,42 8,76 7,78 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 . . . 4,96 4,86
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 80 81 82 92 89 88 79 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 . . . 105 100
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 544 564 517 534 537 564 624 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 . . . 592 623
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 171 192 151 160 168 173 184 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 . . . 184 194
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 190 202 130 137 133 144 159 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 . . . 121 133
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt