4389_1500
4389_1500
kostra
2022-12-10T06:58:00.000Z
no
kostra Møre og Romsdal fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: