4389_1500
4389_1500
kostra
2021-12-01T23:09:00.000Z
no
kostra Møre og Romsdal

KOSTRA nøkkeltall

Møre og Romsdal

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: