KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,2 0,7 5,2 3,8 2,2 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 3,6 3,2 2,5 1,6 3,5 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8 3,3 2,3 2,8 0,6 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,4 -0,1 2,4 0,4 0,2 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 1,7 1,4 1,3 0,5 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 2,0 1,5 1,3 0,2 -0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,5 24,5 13,4 21,3 22,7 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 18,6 20,3 21,3 23,6 24,3 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2 15,8 18,5 18,3 19,1 21,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 22,0 30,0 33,6 42,9 49,2 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 50,7 48,5 52,6 70,0 46,5 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5 39,9 41,8 41,5 52,4 52,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 58,9 81,6 76,2 98,8 104,6 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 103,5 105,0 111,5 132,0 114,2 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4 97,1 100,6 104,0 115,0 123,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 61 273 63 088 64 057 67 385 69 142 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 56 262 58 083 59 590 64 398 57 408 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326 56 396 57 946 59 654 62 154 64 326
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,5 3,5 7,2 7,9 8,2 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 8,9 9,4 10,4 10,3 14,6 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0 8,3 7,9 9,2 10,7 9,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 7,0 11,5 20,3 24,1 22,0 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 13,9 13,5 16,5 22,0 15,5 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6 14,4 13,5 14,5 17,1 16,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 33,8 43,0 26,5 19,0 61,5 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 31,2 36,3 31,3 30,3 42,6 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0 30,9 33,2 27,9 26,1 29,0

Kontakt