KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 41 281 40 698 44 419 45 495 51 166 45 551 48 163 52 835 45 310 51 291 32 643 34 759 39 684 25 067 28 618 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573 31 100 33 584 35 317 35 776 39 573
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 535,6 506,2 527,3 533,0 505,1 524,2 527,4 563,2 483,6 485,0 378,6 392,5 430,2 266,5 270,3 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0 383,7 386,2 397,8 394,0 396,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 34,2 36,3 39,9 41,0 43,3 34,7 36,0 36,8 37,3 39,7 32,3 33,4 34,8 30,0 31,8 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3 33,1 34,9 35,1 34,5 36,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,4 74,5 75,6 75,7 76,8 75,5 74,8 73,2 77,3 76,7 77,4 77,9 73,7 77,5 78,0 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,62 0,52 0,54 0,52 0,49 0,59 0,59 0,67 0,56 0,55 0,59 0,61 0,57 0,62 0,60 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,8 38,7 41,8 39,4 39,7 38,3 37,7 34,7 37,4 36,8 36,4 35,3 38,4 25,8 25,7 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5 33,5 33,2 31,9 31,2 30,5
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 48,2 48,0 47,8 51,1 50,1 39,1 21,5 35,1 42,7 42,5 46,3 31,6 45,9 49,1 50,0 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3 47,8 47,9 47,6 47,7 47,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,5 13,7 13,4 14,1 14,5 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 13,2 12,8 11,2 12,3 12,0 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0 13,5 13,1 12,9 11,9 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 89,1 89,1 87,1 87,1 95,3 92,5 91,6 90,5 92,4 94,0 86,8 86,2 83,6 94,6 95,0 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1 87,8 87,3 90,1 89,8 91,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 216 3 949 4 281 4 487 5 271 3 739 3 965 4 139 4 269 4 680 4 049 4 281 4 684 3 786 4 172 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525 3 538 3 816 3 917 4 047 4 525
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,2 0,0 14,1 13,7 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,48 0,33 0,27 0,28 0,27 0,42 0,48 0,43 0,47 0,48 0,54 0,54 0,49 0,57 0,68 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56 0,45 0,49 0,49 0,54 0,56
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,73 0,70 0,69 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,74 0,00 0,63 0,60 0,68 0,70 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40 0,41 0,42 0,39 0,42 0,40
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,9 6,9 7,2 7,5 6,8 6,4 6,4 6,4 7,1 7,9 5,1 5,3 6,0 5,3 6,7 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9 5,3 5,4 5,6 6,0 6,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,6 12,2 14,5 14,4 12,9 18,9 19,5 19,3 15,8 16,5 12,9 13,0 15,2 10,5 10,8 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9 13,4 13,4 13,9 14,1 14,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,6 12,3 15,3 13,8 15,4 13,2 13,1 13,1 12,2 12,2 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1 11,6 11,9 12,2 12,2 12,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 61,7 64,1 69,1 81,6 73,8 46,6 46,0 48,1 60,3 70,2 41,3 46,9 55,8 37,9 41,7 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0 49,9 52,8 53,5 55,8 62,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 89,3 90,9 89,5 100,0 98,0 87,9 90,8 86,4 91,6 93,9 88,4 81,8 95,0 56,1 70,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6 91,6 91,0 90,7 79,6 87,6
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt