KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 39 881 41 281 40 698 44 419 45 495 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 31 201 32 643 34 759 39 684 25 066 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 507,3 535,6 506,2 527,3 533,0 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 365,1 378,6 392,6 430,2 266,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 34,7 34,2 36,3 39,9 40,8 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 32,4 32,3 33,4 34,8 30,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 71,0 71,4 74,5 75,6 75,7 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,1 77,4 77,9 73,7 77,5 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,65 0,62 0,52 0,54 0,52 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,58 0,59 0,61 0,57 0,62 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,9 35,8 38,7 41,8 39,4 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 36,2 36,4 35,3 38,4 25,8 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 46,2 48,2 48,0 47,8 51,1 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 46,2 46,3 31,6 45,9 49,1 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,1 14,5 13,7 13,4 14,1 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 8,7 13,2 12,8 11,2 12,3 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 87,5 89,1 89,1 87,1 87,1 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 86,5 86,8 86,2 83,6 94,6 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 218 4 216 3 949 4 281 4 487 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 3 867 4 049 4 281 4 684 3 790 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,1 3,2 0,0 14,1 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,43 0,48 0,33 0,27 0,28 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,94 0,54 0,54 0,49 0,57 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,78 0,00 0,73 0,70 0,69 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 0,63 0,60 0,68 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,5 6,9 6,9 7,2 7,5 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 5,4 5,1 5,3 6,0 5,3 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 12,4 12,6 12,2 14,5 14,4 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 12,3 12,9 13,0 15,2 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,4 13,6 12,3 15,3 13,8 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 10,5 11,0 11,1 11,9 9,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 60,4 61,7 64,1 69,1 81,6 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 43,4 41,3 46,9 55,8 37,9 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 89,6 89,3 90,9 89,5 100,0 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 89,1 88,4 81,8 95,0 56,1 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6

Kontakt