KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,9 9,7 9,8 9,8 9,0 9,8 9,3 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,5 8,8 8,3 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 438 371 650 662 269 459 128 237 242 258 271 278 246 259 279 288 236 485 294 208
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,49 7,02 7,13 6,74 7,10 6,53 6,92 6,63 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,36 5,91 6,48 6,26
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 37 83 76 47 61 72 73 75 86 94 100 99 93 101 109 109 71 101 88 92
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 523 622 630 655 487 573 546 602 482 515 517 562 481 525 540 581 418 527 488 557
Herav utgifter til renhold (kr) kr 179 188 171 170 164 187 164 176 144 152 157 161 143 150 156 159 102 135 124 132
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 101 127 116 138 100 121 115 139 102 109 111 126 101 109 113 127 111 128 123 146
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt