KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 736 1 778 1 925 2 028 1 891 2 061 2 337 2 459 2 145 2 302 1 434 1 522 1 988 975 1 048 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 459 1 494 1 634 1 655 1 628 1 690 1 886 2 031 1 649 1 773 1 163 1 227 1 603 808 873 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 277 284 292 373 262 372 451 428 496 529 271 295 386 167 176 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 280 287 331 326 317 280 287 331 326 317
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 220 1 235 1 258 1 346 1 283 1 545 1 778 1 832 1 519 1 651 1 116 1 215 1 596 728 789 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 92 88 57 188 68 62 96 65 103 96 100 110 171 70 82 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 94 84 106 83 69 94 84 106 83 69
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 129 1 147 1 201 1 158 1 215 1 483 1 681 1 767 1 416 1 555 1 016 1 105 1 425 657 707 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 928 1 048 1 074 1 050 1 184 928 1 048 1 074 1 050 1 184
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,74 0,75 0,74 0,70 0,71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,22 0,24 0,23 0,19 0,20 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 5 4 2 3 79 70 81 62 66 135 135 42 650 735 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 173 197 183 132 133 173 197 183 132 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 11 13 1 15 3 428 335 393 267 246 438 461 205 1 276 1 318 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 659 549 691 689 469 659 549 691 689 469

Kontakt