KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 169 166 166 174 180 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 4 849 4 700 2 240 25 361 25 230 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 26 26 28 29 39 39 39 34 33 28 28 35 18 18 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 29 29 29 27 27 29 29 29 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 16 20 20 26 29 48 47 50 52 55 44 49 48 43 43 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 52 53 54 54 59 52 53 54 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 4 453 2 410 93 407 531 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 1 668 3 730 3 335 1 452 1 096 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 582 5 200 5 141 4 227 4 708 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 5 680 6 689 5 113 8 152 8 045 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 6 30 42 31 34 31 18 15 17 23 28 14 30 30 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 23 21 23 25 27 23 21 23 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 8 5 3 8 76 99 9 1 281 1 258 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 138 109 106 120 155 138 109 106 120 155
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 2,2 1,4 2,4 3,2 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 1,6 1,5 5,2 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,3 6,8 7,0 9,1 10,1 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 12,8 11,1 29,4 17,2 17,4 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0

Kontakt