KOSTRA nøkkeltall

Meløy - 1837 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Meløy Kostragruppe 06 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 8 875 9 351 8 694 7 582 6 114 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 8 625 9 608 9 843 7 598 7 782 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 4,6 4,0 5,0 5,1 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 5,6 5,4 5,3 3,9 3,7 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,0 3,8 3,9 3,6 3,9 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 5,7 5,5 5,0 4,2 3,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,8 4,0 3,3 3,2 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 4,4 4,5 4,0 3,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 61 384 67 900 86 833 77 750 88 185 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 48 442 51 708 71 021 54 873 63 051 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 32 109 32 622 33 278 35 033 7 600 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 29 826 35 036 33 767 50 854 52 572 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 291 567 408 720 378 300 293 955 226 895 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 383 327 397 347 413 338 462 488 459 502 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 14,9 11,8 10,6 11,7 12,5 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 21,5 19,9 15,5 16,3 15,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 81 40 67 100 95 76 79 82 90 89 77 82 89 89 93 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 81 77 76 83 80 81 77 76 83 80
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 8 264 8 651 7 974 6 898 5 632 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 924 8 823 8 947 6 871 7 035 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 2,2 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 2,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,7

Kontakt