KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 101 155 116 128 132 104 163 111 126 134 96 138 113 127 132 91 138 . . . 100 164
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,90 1,36 0,52 0,57 0,56 0,76 1,13 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 . . . 0,48 0,76
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 89,2 96,2 91,0 91,0 91,0 97,1 97,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 . . . 94,9 95,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 101 101 152 159 145 149 148 155 154 154 140 143 158 155 153 138 174 . . . 161 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 98 79 76 77 85 84 84 83 83 84 82 83 82 82 84 85 . . . 91 88
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 18 21 20 13 15 12 12 13 12 13 13 13 14 13 12 . . . 7 9
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 . . . 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 2 2 1 1 1 0 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 . . . 0 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 100 100 90 88 90 96 96 95 95 96 97 96 95 94 96 96 97 . . . 97 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 0 0 4 5 4 3 1 5 5 4 3 3 4 4 4 3 2 . . . 3 4

Kontakt