KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 1266 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 11,5 11,6 11,5 11,0 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 306 274 271 286
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 13,15 12,90 12,75 12,90 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,09 4,09 4,11 3,91
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 57 56 51 59 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 469 507 304 499 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr 204 199 208 21 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 85 94 101 119 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt