KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 10,3 12,9 9,8 9,9 10,0 9,7 11,2 8,9 9,0 9,0 8,9 9,4 8,9 9,0 9,0 8,8 9,4 . . . 9,2 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 0 0 304 311 325 410 646 271 278 299 291 356 279 288 313 292 358 . . . 294 344
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 13,53 13,79 3,65 3,71 3,73 9,71 9,53 5,17 5,12 4,94 5,24 5,29 4,95 4,94 4,78 5,06 5,07 . . . 4,59 4,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 75 55 192 192 176 68 67 100 99 101 104 106 109 109 112 118 132 . . . 116 105
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 512 577 680 751 752 529 623 517 562 603 551 621 540 581 613 579 647 . . . 648 753
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 201 233 161 162 172 168 180 157 161 173 164 168 156 159 170 162 167 . . . 187 188
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 101 155 116 128 132 104 163 111 126 134 96 139 113 127 132 91 139 . . . 100 164
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt