KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 6 061 6 192 1 011 1 042 1 064 2 482 2 669 1 153 1 242 1 292 1 309 1 383 1 106 1 180 1 228 1 262 1 330 . . . 1 294 1 396
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 4 982 5 139 799 845 909 1 901 2 048 929 993 1 036 1 053 1 106 897 950 990 1 026 1 074 . . . 1 071 1 136
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 080 1 052 212 197 155 581 620 224 248 255 256 277 209 230 238 236 257 . . . 223 260
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 993 2 741 758 783 789 1 687 1 825 822 889 919 893 985 794 849 880 874 945 . . . 960 1 048
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . -151 -119 133 109 63 29 11 57 71 65 65 80 56 69 65 64 79 . . . 58 78
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 143 2 860 625 674 726 1 658 1 814 765 818 853 829 905 738 780 815 809 867 . . . 902 970
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,78 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,75 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,70 0,72
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,51 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,24 0,25
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,27 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,46 0,47
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 0 1 258 280 279 19 44 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 315 347
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 0 0 1 054 1 020 580 133 118 9 745 9 041 8 137 7 295 5 445 11 145 9 312 8 183 7 444 5 676 . . . 721 611

Kontakt