KOSTRA nøkkeltall

Masfjorden - 4634 (Vestland)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Masfjorden Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 6 483 6 978 8 946 9 089 9 000 8 609 10 526 7 978 8 318 8 391 8 059 8 313 7 972 8 384 8 370 8 082 8 375 . . . 8 187 8 474
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 2,3 4,3 3,8 3,8 3,7 4,2 4,4 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 3,8 3,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 3,5 4,6 4,2 4,3 4,1 4,3 4,5 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 4,0 3,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 5,2 .. 3,1 3,3 3,4 4,6 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 3,5 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 53 346 66 174 50 079 50 133 54 516 66 865 73 915 46 496 49 927 54 773 55 624 63 731 47 588 51 176 56 100 57 131 66 004 . . . 57 015 67 223
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 9 000 2 786 52 682 53 569 53 103 30 403 44 412 38 055 39 375 41 826 44 295 47 850 38 052 39 442 42 142 44 904 49 391 . . . 45 494 54 058
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 388 333 435 667 486 487 486 062 491 321 327 035 406 917 432 705 447 044 447 964 436 680 433 426 430 457 445 112 444 837 435 293 430 734 . . . 446 249 433 782
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 26,0 23,0 17,3 17,4 16,6 13,7 13,8 19,9 18,9 18,6 17,5 16,3 19,6 18,7 18,3 17,3 16,0 . . . 15,8 15,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 82 91 86 88 89 94 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 92 93
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 5 894 6 624 7 960 8 084 7 975 7 927 9 681 7 313 7 622 7 681 7 379 7 617 7 284 7 656 7 633 7 372 7 647 . . . 7 426 7 699
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 3,9 .. .. .. .. 3,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,1

Kontakt