KOSTRA nøkkeltall

Malvik - 5031 (Trøndelag - Trööndelage)

Husholdningsavfall

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Malvik Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr . 3 570 2 763 2 860 3 060 2 429 2 507 2 628 2 886 3 088 2 449 2 511 2 589 3 100 3 311 2 715 2 774 2 851 2 997 3 140 2 717 2 777 2 855 3 002 3 145 . 3 070 3 045 3 324 3 516 . 3 070 3 045 3 324 3 516
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . 46,7 51,2 54,5 54,9 40,6 41,3 43,5 42,9 45,0 39,0 39,5 40,2 39,8 40,4 39,0 40,0 40,8 41,5 43,6 39,0 39,8 40,7 41,1 43,2 . 36,5 37,4 37,6 37,7 . 36,5 37,4 37,6 37,7
Selvkostgrad (prosent) prosent . 100 100 100 100 0 101 99 100 100 0 99 99 100 101 99 99 99 100 99 99 99 99 100 99 . 101 99 103 100 . 101 99 103 100
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . 0,0 0,0 0,0 0,0 436,9 441,5 451,7 467,8 455,4 461,2 444,0 461,2 461,4 440,7 440,6 436,2 441,9 471,2 450,3 425,8 420,4 423,8 448,6 430,5 . 398,3 401,4 440,1 426,4 . 398,3 401,4 440,1 426,4

Kontakt