KOSTRA nøkkeltall

Malvik - 5031 (Trøndelag - Trööndelage)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Malvik Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . 10,9 11,2 12,3 10,8 8,9 8,9 8,9 8,6 9,2 8,7 8,7 8,1 9,4 10,1 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . 9,7 9,6 9,7 9,8 . 9,7 9,6 9,7 9,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . 310 338 320 400 283 303 312 276 319 229 260 290 210 368 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . 318 319 319 386 . 318 319 319 386
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . 4,86 4,80 5,03 4,39 4,62 4,46 4,57 4,93 4,90 4,67 4,65 4,74 6,42 6,21 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . 4,96 4,86 5,12 5,19 . 4,96 4,86 5,12 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . 169 157 244 197 78 71 80 84 89 99 77 88 99 91 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . 105 100 106 113 . 105 100 106 113
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . 653 667 634 719 519 578 571 550 629 557 577 585 590 681 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . 592 623 568 621 . 592 623 568 621
Herav utgifter til renhold (kr) kr . 183 194 180 215 152 161 164 176 185 158 170 175 197 218 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . 184 194 185 189 . 184 194 185 189
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . 103 126 107 127 108 127 120 95 137 113 126 144 113 157 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . 121 133 97 117 . 121 133 97 117
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt