KOSTRA nøkkeltall

Malvik - 5031 (Trøndelag - Trööndelage)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Malvik Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 996 1 083 1 033 1 049 922 987 1 004 1 259 1 342 1 013 1 082 1 290 1 692 1 876 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . 1 273 1 355 1 407 1 528 . 1 273 1 355 1 407 1 528
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 957 933 840 806 723 772 790 1 027 1 075 858 837 995 1 342 1 480 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . 1 014 1 077 1 125 1 195 . 1 014 1 077 1 125 1 195
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . 39 150 193 243 199 215 214 231 267 154 245 296 350 395 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . 258 278 282 334 . 258 278 282 334
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 845 930 887 933 616 674 702 816 902 739 785 978 1 228 1 369 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . 901 991 896 1 047 . 901 991 896 1 047
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . -32 71 139 194 34 43 34 44 73 -5 71 88 92 126 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . 103 111 123 162 . 103 111 123 162
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . 877 859 748 739 582 631 668 772 829 744 714 890 1 136 1 243 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . 798 880 773 885 . 798 880 773 885
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,71 0,70 0,70 0,68 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . 0,65 0,66 0,65 0,64 . 0,65 0,66 0,65 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,22 0,23 0,21 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . 0,28 0,29 0,29 0,29 . 0,28 0,29 0,29 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . 0,49 0,47 0,49 0,47 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . 0,37 0,37 0,36 0,35 . 0,37 0,37 0,36 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . 11 6 9 4 228 219 182 317 329 164 182 126 120 105 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . 286 278 312 306 . 286 278 312 306
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . 20 16 3 15 490 577 452 1 019 791 562 521 365 363 1 319 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . 951 993 729 1 857 . 951 993 729 1 857

Kontakt