KOSTRA nøkkeltall

Malvik - 5031 (Trøndelag - Trööndelage)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Malvik Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . 5 191 5 042 4 833 5 754 6 871 7 514 7 042 7 928 8 199 7 368 8 077 9 401 9 095 9 765 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . 8 703 8 457 7 937 8 386 . 8 703 8 457 7 937 8 386
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . 4,8 3,8 4,2 4,6 4,9 4,8 4,4 4,6 4,3 5,0 4,7 5,2 5,0 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . 3,8 4,0 4,3 4,2 . 3,8 4,0 4,3 4,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . 5,5 4,8 4,4 5,2 5,2 5,1 4,7 4,6 4,2 5,0 4,9 5,1 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . 4,2 4,4 4,7 4,6 . 4,2 4,4 4,7 4,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . 3,4 4,0 4,1 .. 4,0 3,8 3,7 4,1 .. 4,3 4,2 4,3 4,1 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . 3,7 3,7 3,8 .. . 3,7 3,7 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . 44 619 54 170 52 830 57 640 41 690 47 001 48 649 48 341 56 109 41 231 45 289 51 894 59 968 66 136 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . 49 206 51 941 50 798 56 748 . 49 206 51 941 50 798 56 748
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . 30 092 24 042 21 764 29 130 31 899 32 800 31 712 39 254 48 597 31 282 32 775 40 953 40 188 49 749 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . 43 495 41 831 44 135 47 128 . 43 495 41 831 44 135 47 128
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . 388 355 367 000 346 133 342 594 402 228 427 245 422 068 408 957 418 928 388 147 414 101 415 949 396 172 407 272 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . 456 215 444 611 414 389 435 591 . 456 215 444 611 414 389 435 591
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . 31,9 24,3 24,3 22,1 21,5 21,0 20,3 19,3 18,2 21,8 21,7 19,5 16,8 16,7 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . 18,1 18,0 19,1 17,3 . 18,1 18,0 19,1 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . 84 91 91 79 90 89 90 92 93 91 91 93 91 85 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . 89 85 86 85 . 89 85 86 85
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . 4 845 4 714 4 504 5 393 6 368 6 972 6 553 7 331 7 596 6 797 7 460 8 627 8 321 8 955 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . 7 845 7 611 7 137 7 523 . 7 845 7 611 7 137 7 523
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,6 .. .. .. .. 3,8 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . .. .. .. 3,5 . .. .. .. 3,5

Kontakt