4471_1924
4471_1924
kostra
2019-10-22T23:47:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Målselv, faktaark Regnskap Målselv

KOSTRA nøkkeltall

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Målselv Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,3 2,7 -1,0 -0,2 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 3,6 3,2 2,5 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 1,4 3,3 2,6 1,8 1,4 3,3 2,6 1,8
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,6 2,0 2,3 2,1 1,5 1,7 1,5 1,1 1,4 1,7 1,4 1,3 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 2,4 1,7 1,1 1,3 2,4 1,7 1,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,5 11,2 12,2 10,7 15,4 15,6 16,4 17,2 16,5 18,6 20,3 21,3 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 6,2 10,1 9,5 14,6 6,2 10,1 9,5 14,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 62,1 22,0 24,9 41,8 45,9 49,1 50,1 51,7 45,0 49,9 48,0 52,6 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 56,8 60,1 62,8 66,3 56,8 60,1 62,8 66,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 88,7 86,8 91,5 104,4 101,2 102,1 103,2 106,2 103,3 103,5 105,0 111,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 110,0 112,8 116,1 124,5 110,0 112,8 116,1 124,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 521 55 727 57 132 58 982 51 809 53 962 55 170 56 830 54 133 56 262 58 083 59 590 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 53 224 55 696 57 268 58 823 53 224 55 696 57 268 58 823
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,7 2,6 2,0 2,2 4,4 5,5 6,4 7,4 6,4 7,2 8,0 9,3 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 1,7 3,0 4,8 6,8 1,7 3,0 4,8 6,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,3 4,9 8,6 20,1 13,6 15,3 13,4 13,3 13,7 13,9 13,5 16,5 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,3 15,1 19,1 18,3 13,3 15,1 19,1 18,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 14,2 3,1 8,2 6,6 20,3 21,5 24,1 21,6 27,9 23,1 26,6 23,9 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 12,4 19,6 14,5 30,6 12,4 19,6 14,5 30,6

Kontakt